Patryk Żywica

Patryk Żywica
tytuł zawodowy: doktor
stanowisko: adiunkt
dyżury: wtorek 12:00-13:00*
*wymagane umówienie się
adres: ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B4-13
e-mail: bikol@amu.edu.pl
tel.: 61-829-54-17
www:

Tematyka badawcza

 • Obliczenia inteligentne/miękkie
 • Przetwarzanie danych niekompletnych i niepewnych
 • Modelowanie podobieństwa obiektów

Wybrane publikacje

 • P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Wójtowicz, A. Stachowiak, S. Szubert, R. Moszyński. Development of a Fuzzy-Driven System for Ovarian Tumor Diagnosis. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36(4):632–643, 2016. doi:10.1016/j.bbe.2016.08.003 [preprint]
 • S. Szubert, A. Wójtowicz, R. Moszyński, P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Stachowiak, S. Sajdak, D. Szpurek, J.L. Alcázar. External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers. Gynecologic Oncology, 142(3):490–495, 2016. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.06.020
 • A. Wójtowicz, P. Żywica, A. Stachowiak, K. Dyczkowski. Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling. Applied Soft Computing, 47:424–437, 2016. doi:10.1016/j.asoc.2016.05.029 [preprint | GitHub]
 • P. Żywica, A. Stachowiak, M. Wygralak. An algorithmic study of relative cardinalities for interval-valued fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 294:105-124, 2016. doi:10.1016/j.fss.2015.11.007 [preprint | source code]
 • K. Dyczkowski, A. Wójtowicz, P. Żywica, A. Stachowiak, R. Moszyński, S. Szubert. An Intelligent System for Computer-Aided Ovarian Tumor Diagnosis. In: D. Filev, J. Jabłkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk, S. Zadrozny (Eds.). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 323, pp. 335-344, Springer, Berlin Heidelberg 2015. doi:10.1007/978-3-319-11310-4_29 [preprint]
 • A. Stachowiak, P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Wójtowicz. An Interval-Valued Fuzzy Classifier Based on an Uncertainty-Aware Similarity Measure. In: P. Angelov, K.T. Atanassov, L. Doukovska, M. Hadjiski, V. Jotsov, J. Kacprzyk, N. Kasabov, S. Sotirov, E. Szmidt, S. Zadrożny (Eds.). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 322, pp. 741-752, Springer, Berlin Heidelberg 2015. doi:10.1007/978-3-319-11313-5_65 [preprint]
 • P. Żywica, A. Wójtowicz, A. Stachowiak, K. Dyczkowski. Improving medical decisions under incomplete data using interval–valued fuzzy aggregation. Proceedings of 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association & 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT 2015). June 30-July 03, 2015, Gijón, Spain, pp. 577-584. doi:10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.83 (open access)
 • Pozostałe prace

Projekty badawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017 – )
  Kierownik grantu „Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych” (NCN 2016/21/N/ST6/00316)
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny (2014-2015)
  Członek zespołu badawczego realizującego projekt „OvaExpert – inteligentny system diagnostyki raka jajnika” w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” (POIG.01.01.03-00-001/08) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013-2016)
  Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym „next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery (MITSU)” realizowanym w ramach inicjatywy Eureka (NCBiR nr C2013/1-5/MITSU/3/2014) [strona projektu]
 • Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2012-2014)
  Menadżer Innowacji w projekcie „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (POKL.08.01.01-30-314/10-01) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010-2011)
  Wykonawca w projekcie „Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci (2010-1-PL1-LEO05-11465) [strona projektu | Content Repository]

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 Microsoft Azure for Research Award „Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis, nagroda dla zespołu (Stany Zjednoczone)
 • 2015 European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) student grant (Hiszpania)
 • 2015 Wyróżnienie za referat na XXXII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wspólnie ze współautorami (Polska)
 • 2012 Medal UAM dla najlepszych absolwentów
 • 2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 Nagroda „The Best from the Best” firmy Volkswagen (Polska)
 • 2011 Nagroda Rektora pierwszego stopnia (Polska)
 • 2011 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego „za szczególne osiągnięcia związane z edukacją”
 • 2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staże i szkolenia

 • University of Alberta, uczestnictwo w programie Transformation.doc (Edmonton, Kanada, listopad 2015)
 • HFP Consulting, szkolenie „Research Team Management” (Poznań, 11-12 maja 2015)

Dydaktyka: