O Zakładzie

Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

e-mail: min@wmi.amu.edu.pl

Ogólna dziedzina prac badawczych:

Głównym przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie są systemy inteligentne i obliczenia inteligentne ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

Wybrane obszary badawcze:

  • metody modelowania i przetwarzania informacji nieprecyzyjnej i niepełnej,
  • systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji,
  • algorytmy przetwarzania i eksploracji danych,
  • wielokryterialne podejmowanie decyzji,
  • widzenie komputerowe i robotyka,
  • modelowanie i analiza komputerowa w językoznawstwie i fonetyce,
  • metody modelowania zaufania i propagacji zaufania w sieciach społecznościowych,
  • metody inteligentnego zliczania w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji.