Badania naukowe


Ogólnym przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie są systemy inteligentne i obliczenia inteligentne ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

Wybrane obszary  badawcze: 


  • metody modelowania i przetwarzania informacji nieprecyzyjnej i niepełnej
  • systemy wspomagania decyzji w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji
  • widzenie komputerowe i robotyka
  • przetwarzanie danych i algorytmy eksploracji danych
  • wielokryterialne podejmowanie decyzji
  • modelowanie i analiza komputerowa w językoznawstwie i fonetyce
  • metody modelowania zaufania i propagacji zaufania w sieciach społecznościowych
  • metody inteligentnego zliczania w warunkach nieprecyzyjności i niepełności informacji

   Realizowane granty badawcze:


   • NCBiR, program Eureka, Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych, C2013/1-5/MITSU/3/2014, strona projektu.
   • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N104 327434: Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindi, umiejscowiony w Instytucie Językoznawstwa UAM.
   • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N519 384936: Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji wiedzy i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji, umiejscowiony w Instytucie Badan Systemowych PAN w Warszawie.