OvaExpert

Inteligentny system wspierający diagnostykę nowotworów jajnika

System OvaExpert tworzony jest jako projekt naukowo-badawczy przy współpracy ze specjalistami z Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
System ma na celu pokazanie możliwości zastosowania metod inteligencji obliczeniowej we wspomaganiu diagnostyki guzów jajnika.

Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na stronie: http://ovaexpert.pl/