Anna Stachowiak


stopień naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt

Dane kontaktowe:


ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B4-27
tel:. +48 61 8295481
e-mail: aniap@amu.edu.pl

Dyżury i konsultacje:


 • wtorek 12.00-13.00
 • czwartek 10.00-11.00

Dydaktyka:


Publikacje:


 • A.Pankowska, M. Wygralak “Intuitionistic fuzzy Sets – An Alternative Look”, w: Proc. 3rd EUSFLAT Conf., Zittau, 135-140, 2003
 • A.Pankowska, M. Wygralak „A General Concept of IF-Sets with Triangular Norms”  w: Soft Computing – Foundations and Theoretical Aspects, EXIT, 319-335., 2004
 • A.Pankowska, M. Wygralak „On Hesitation Degrees in IF-Set Theory” w: Lecture Notes in Computer Science 3070, Springer, 338-343., 2004
 • A.Pankowska, M. Wygralak "The Algorithms of Group Decision Making Based on Generalized IF-Sets", w: Issues in Intelligent Systems. Paradigms, EXIT, 185-197, Warszawa, 2005
 • A. Pankowska "Examples of Applications of IF-Sets with Triangular Norms to Group Decision Making Problems",  w: Issues in the Representation and Processing of Uncertain and Imprecise Information;  red: K. T. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt, Wyd. EXIT, Warszawa 2005
 • A.Pankowska, M. Wygralak "General IF-sets with triangular norms and their applications to group decision making",  Information Sciences, Volume 176, Issue 18, Pages 2713-2754, 2006
 • A. Pankowska “Dealing with Incompleteness of Preferences in Group Decision Making Problems”, w: New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies (M. Stepnicka, V. Novak, U. Bodenhofer, Eds.), Proc. 5th European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference (EUSFLAT'2007), str. 317-322 vol II, Universitas Ostraviensis Publ., Ostrava, Czechy, 2007,
 • A. Pankowska “The Problem of Uncertain and Incomplete Information in Group Decision Making Process” , w: Development in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Foundations. Vol I. Ed.: K. Atanassov, H. Bustince, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, B. Riecan, E. Szmidt, str. 265-274, Wyd. EXIT Warszawa 2008
 • A. Stachowiak „Trust Propagation – Cardinality-Based Approach”, Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Volume 4, pp. 125 – 129, Mrągowo 2009
 • A. Stachowiak „IFSs theory in the modelling of trust and distrust”, in: Developement in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Volume II: Applications, K.T. Atanassov, W. Homenda, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, Z. Nahorski, E. Szmidt, S. Zadrożny (Eds.), pp. 261-272, System Research Institute PAN, Warszawa 2010
 • A. Stachowiak "Trust propagation based on group opinion", Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: E. H¨ullermeier, R. Kruse, and F. Hoffmann (Eds.): Communications in Computer and Information Science vol. 80, pp. 601–610, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • A. Stachowiak "Propagating and Aggregating Trust with Uncertainty Measure", Piotr Jędrzejowicz; Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang (Eds.), Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6922 (Part I), pp. 285-293 , 2011, (Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011)
 • A. Stachowiak, "Introducing Reputation into Decision Making Process", New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics Volume II: Applications, pp. 279-286, Warszawa, 2012
 • Dyczkowski K., Stachowiak A., "A Recommender System with Uncertainty on the Example of Political Elections", Advances in Computational Intelligence; Communications in Computer and Information Science, vol 298, pp. 441- 449, Springer, Berlin Heidelberg, 2012
 • A. Stachowiak, K. Dyczkowski, "A Similarity Measure with Uncertainty for Incompletely Known Fuzzy Sets", Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting, Edited by: Witold Pedrycz, Marek Z. Reformat, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE ), IEEE Catalog No:CFP13750-USB,  ISBN: 978-1-4799-0347-4;  pp 390–394, 2013
 • A. Stachowiak, "Uncertainty-Preserving Trust Prediction in Social Networks", Social Networks: A Framework of Computational Intelligence, pp. 99-122, Springer, 2014
 • A. Wójtowicz, P. Żywica, K. Szarzyński, R. Moszyński, S. Szubert, K. Dyczkowski, A. Stachowiak, D. Szpurek, M. Wygralak, "Dealing with Uncertinity in Ovarian Tumor Diagnosis", Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, pp. 151-158, IBS PAN- SRI PAS, Warsaw, 2014.
 • A. Stachowiak, P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Wójtowicz, "An Interval-Valued Fuzzy Classifier Based on an Uncertainty-Aware Similarity Measure", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 322 pp. 741-752, Springer, Berlin Heidelberg, 2014
 • K. Dyczkowski, A. Wójtowicz, P. Żywica, A. Stachowiak, R. Moszyński, S. Szubert, "An Intelligent System for Computer-Aided Ovarian Tumor Diagnosis", Advances in Intelligent Systems and Computing,  vol. 323, pp. 335-344, Springer, Berlin Heidelberg, 2014
 • R. Moszyński, P. Żywica, A. Wójtowicz, S. Szubert, S. Sajdak, A. Stachowiak, K. Dyczkowski, M. Wygralak, D. Szpurek, "Menopausal status strongly influences the utility of predictive models in differential diagnosis of ovarian tumors: An external validation of selected diagnostic tools", Ginekologia Polska, 85(12), 892-899, 2014
 • P. Żywica, A. Stachowiak, "A new method for computing relative cardinality of IFSs with algebraic t-norm", Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations, pp. 181-189, IBS PAN, Warszawa, 2014 

Udział w konferencjach:


 • WISSC 2003 – First Warsaw International Seminar on Soft Computing, Warszawa, 8 września
 • The 3rd EUSFLAT Conference for Fuzzy Logic and Technology, Zittau, Niemcy, 10-12 września 2003
 • WISIS 2004 – First Warsaw International Seminar on Intelligent Systems, Warszawa 21 maja 2004
 • ICAISC 2004 – Seventh International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, 7-11 czerwca 2004
 • IWIFSGN 2005  – Fifth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets,  Warszawa 16 września 2005
 • 5th Conference on the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT, 11-14  września 2007, Ostrava, Czechy
 • IMCSIT 2009  –  International Multiconference on Computer Science and Information Technology, (sesja AAIA'09 – 4th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications), 12-14 października 2009, Mrągowo
 • IWIFSGN 2009 –  Eighth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Warszawa, 16 października 2009
 • IPMU 2010 – 13th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Dortmund, Niemcy, 28 czerwca –  2 lipca 2010

Działalność organizacyjna


 • członek European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)
 • członek wydziałowej komisji ds. prac dyplomowych
 • pełnomocnik Dziekana ds. akcji Dziewczyny do ścisłych

Udział w grantach i projektach:


 • współpraca z GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. A. przy realizacji systemu komputerowego wspomagania planowania produkcji, 2007 – 2009
 • udział w Grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N519 384936 "Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji wiedzy i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji", 2009 – 2012
 • wykonawca w grancie międzynarodowym finansowanym z Unii Europejskiej /NCBiR w ramach Inicjatywy EUREKA: Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych MITSU, termin: 2013-2016.

Nagrody i wyróżnienia:


 • Nagroda Rady Wydziału za wyróżniającą rozprawę doktorską w 2005 r.
 • Nagroda European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT’2007) za wyróżniający artykuł: ”Dealing with Incompleteness of Preferences in Group Decision Making Problems” w 2007 r.