Prace magisterskie

2016

Autor Tytuł pracy Promotor
Ł. Baran Porównanie modeli dostępu do danych w hurtowniach danych. Wizualizacja danych M. Wygralak
M. Skórzewska System rekomendacyjny do grupowego wyboru gier planszowych M. Wygralak
B. Kapuścińska System wspomagania decyzji do rekomendowania smartfonów przy użyciu logiki rozmytej M. Wygralak
K. Zoń Robotic model of autonomous intelligent vehicle M. Wygralak
D. Krüger Rekomendacje przy użyciu technik wspólnego filtrowania M. Wygralak
A. Cieplicka Tworzenie dostępnych stron internetowych dla osób niepełnosprawnych M. Wygralak
M. Flieger Zastosowanie głębokich sieci neuronowych w klasyfikacji złośliwości guzów jajników M. Wygralak
M. Baranowski Wspomaganie diagnostyki guzów jajnika z użyciem sterowników rozmytych M. Wygralak
K. Basiukajc Analiza skuteczności algorytmów uczenia maszynowego dla danych niskiej jakości M. Wygralak
M. Grygiel Zastosowania hurtowni danych w wieloźródłowej analizie cykli dydaktycznych studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu M. Wygralak

2015

Autor Tytuł pracy Promotor
K. Urman System wspomagania decyzji wyborczej z wykorzystaniem logiki rozmytej K. Dyczkowski
S. Apolinarski,
B. Kubiński
Metody wspomagania diagnostyki medycznej na przykładzie różnicowania guzów jajnika M. Wygralak
O. Iwanicki Zastosowania logiki rozmytej w grach komputerowych M. Wygralak
A. Fryzka Podsumowania lingwistyczne w bazach danych M. Wygralak
M. Król Zastosowanie logiki rozmytej w widzeniu komputerowym. Aplikacja do rozpoznawania mimiki twarzy M. Wygralak
T. Stanisławek Modelowanie i symulacja emocji w zbiorowości za pomocą logiki rozmytej M. Wygralak
M. Buśko Zastosowanie logiki rozmytej we wspomaganiu decyzji biznesowych. Przypadek zarządzania zapasami M. Wygralak

2014

Autor Tytuł pracy Promotor
M. Just Ocena jakości algorytmów klastrujących A. Stachowiak
N. Bukowska Ontologie – tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie A. Stachowiak
G. Bandur Zagadnienie injekcji kodu SQL w aplikacjach internetowych w języku PHP A. Stachowiak
P. Żywica Miary podobieństwa i zawierania zbiorów rozmytych [ PDF ] M. Wygralak
P. Sałata Odkrywanie preferencji użytkownika M. Wygralak
P. Jassem Podejmowanie decyzji brydżowych za pomocą logiki rozmytej i metod regułowych M. Wygralak
S. Maćkowiak System wspomagania osiągania konsensusu oparty na logice rozmytej M. Wygralak
A. Jeziorek Zastosowania logiki rozmytej w hurtowniach danych M. Wygralak

2013

Autor Tytuł pracy Promotor
K. Powałowski Rozpoznawanie emocji na podstawie obrazu twarzy K. Dyczkowski
M. Prill Wirtualizacja i jej zastosowania na przykładzie infrastruktury WMI UAM K. Dyczkowski
A. Kasprzak Przetwarzanie obrazu – rozpoznawanie drogi i prototyp systemu sterującego K. Dyczkowski
M. Szulczyński Metody replikacji w rozproszonych bazach danych na przykładzie Microsoft SQL Serwer 2008 A. Stachowiak
P. Doleciński Modelowanie procesów grupowego podejmowania decyzji w warunkach dynamicznych M. Wygralak

2012

Autor Tytuł pracy Promotor
A. Wójtowicz Rozpoznawanie obiektów na podstawie bazy wiedzy. Aplikacja wspierająca rozgrywanie gier miejskich na platformę Android [ PDF, projekt ] K. Dyczkowski
J. Zawada Metody określania preferencji użytkowników w systemach rekomendacyjnych A. Stachowiak
P. Ryfa Klastrowanie rozmyte A. Stachowiak
P. Kuszyk Wzorce projektowe w aplikacjach internetowych A. Stachowiak
P. Żywica Modelowanie i symulacja zużycia paliwa i emisji spalin w ruchu miejskim [ PDF ] M. Wygralak
M. Basiński Bipolarność informacji w zagadnieniach baz danych M. Wygralak
G. Orczykowski Rozszerzenie języka SQL o zapytania nieprecyzyjne M. Wygralak
K. Szarzyński Widzenie komputerowe i jego zastosowanie w interakcjach człowiek-komputer M. Wygralak

2011

Autor Tytuł pracy Promotor
A. Kędziora Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych [ PDF ] K. Dyczkowski
K. Kasperczak Programowanie autonomicznego Robota LEGO NXT nastawionego na zadanie K. Dyczkowski
M. Galla Widzenie komputerowe K. Dyczkowski
Ł. Zarębski Wirtualizacja systemów K. Dyczkowski
M. Wesołowska Wspomaganie podejmowania decyzji w otoczeniu nieprecyzyjnym K. Dyczkowski
A. Brożyna Odkrywanie wzorców i reguł w danych A. Stachowiak
R. Koper Metody przetwarzania i indeksowania dokumentów XML A. Stachowiak
M. Walczak Podstawowe typy papierów wartościowych i ich analiza M. Wygralak

2010

Autor Tytuł pracy Promotor
N. Rafalski Modelowanie rozmyte w przetwarzaniu obrazu K. Dyczkowski
P. Jankowski Modelowanie sterowników rozmytych przy użyciu języka FCL i pakietu JFuzzyLogic K. Dyczkowski
J. Drogi Programowanie robota LEGO Mindstorms NXT [ NXTFuzzyLogic-javadoc ] K. Dyczkowski
P. Jassem Robot LEGO NXT kontrolowany sterownikiem rozmytym K. Dyczkowski
P. Gadecki,
A. Kułakowski
Rozpoznawanie obrazów oparte o bazę wzorców – eksperyment. System rozpoznawania znaków drogowych [ PDF ] K. Dyczkowski
K. Jeske Zapytania nieprecyzyjne na serwerze baz danych FireBird K. Dyczkowski
M. Koliński,
M. Gaertner
Przetwarzanie dokumentów XML w relacyjnych bazach danych A. Stachowiak
T. Kociemba,
S. Kozber
Metody przetwarznia i prezentowania danych wielowymiarowych A. Stachowiak
A. Boryła Przetwarzanie danych przestrzennych w środowisku relacyjnych baz danych A. Stachowiak
A. Leńskowski Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w procesie czyszczenia danych A. Stachowiak
D. Siwek,
T. Sita
Metody składowania i przetwarzania dokumentów XML – porównanie technologii A. Stachowiak
D. Jóźwiak Wdrażanie aplikacji internetowych w CakePHP A. Stachowiak
J. Kozicka Aspekty matematyczne rent kapitałowych spłat kredytów M. Wygralak
M. Zakrzewska Agregowanie informacji M. Wygralak
K. Wolska Teoria portfela i zarządzanie portfelem M. Wygralak
K. Kaczmarek Model wspomagania decyzji dla prognozowania popytu M. Wygralak
A. Srebrzyńska Analiza finansowa w warunkach nieprecyzyjności informacji M. Wygralak
M. Liszyńska Inwestycje kapitałowe i metody oceny ich opłacalności M. Wygralak
P. Majkutewicz Wybrane metody przetwarzania obrazów M. Wygralak
Ł. Janicki Zastosowanie logiki nieostrej w systemach eksperckich M. Wygralak

2009

Autor Tytuł pracy Promotor
P. Wereński Architektura transakcyjna serwera baz danych FIREBIRD SQL K. Dyczkowski
K. Pogłodziński Projektowanie obiektowe a systemy wbudowane K. Dyczkowski
Ł. Malecha Strojenie wydajnościowe języków PL/SQL i SQL na przykładzie baz Oracle 9i i 10g K. Dyczkowski
M. Tański Wyszukiwanie lingwistycznych wzorców sekwencji w dużych zbiorach danych K. Dyczkowski
B. Turek Aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych A. Stachowiak
T. Banaszak,
P. Kowalik
Programowy dostęp do baz danych na przykładzie środowiska wspierającego pracę przedstawiciela handlowego A. Stachowiak
K. Napierała MDX i ADOMD jako metody dostępu do danych wielowymiarowych A. Stachowiak
I. Kocur Wykorzystanie technik eksploracji danych do odkrywania rozmytych reguł IF…THEN… A. Stachowiak
M. Kowalski Programowanie baz danych – optymalizacja działania A. Stachowiak
A. Szabelska Kopuły i ich zastosowania w zagadnieniach finansowych M. Wygralak
P. Gołdyn Wzmacnianie kontrastu obrazów metodami zbiorów nieostrych M. Wygralak
K. Łagoda Matematyka rent kapitałowych i kredytów M. Wygralak
G. Kozak Algorytmy grupowego podejmowania decyzji przy nieostrych preferencjach decydentów M. Wygralak
K. Mikołajczak Nieostre systemy regułowe i ich zastosowania do komputerowej symulacji zachowań zbiorowości M. Wygralak
M. Okulski Zastosowanie sterowników rozmytych do automatycznego pilotowania modelu śmigłowca M. Wygralak
P. Homenko Operatory agregacji M. Wygralak

2008

Autor Tytuł pracy Promotor
Ł. Malecha Optymalizacja zapytań SQL i PL/SQL na przykładzie baz Oracle 9i i 10g K. Dyczkowski
G. Kordeczka Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach A. Stachowiak
M. Urbaniak Przetwarzanie obrazów z użyciem metod zbiorów nieostrych M. Wygralak
S. Mueller Normy triangularne i ich zastosowania M. Wygralak

2007

Autor Tytuł pracy Promotor
P. Wereński Architektura transakcyjna serwera baz danych FIREBIRD SQL K. Dyczkowski
K. Dziel Bezpieczeństwo na styku baz danych z siecią A. Stachowiak
H. Pankowska Tworzenie dynamicznych stron internetowych po stronie serwera w oparciu o technologie PHP i MySQL A. Stachowiak
K. Hybza Analiza akcji i obligacji M. Wygralak
D. Ogrodnik Inwestycje kapitałowe – metody oceny opłacalności M. Wygralak
R. Kaczmarek Teoria portfela i zarządzania portfelem M. Wygralak
D. Łapiński Normy triangularne i metody ich konstrukcji M. Wygralak
M. Błaż Zapytania nieostre w systemie serwera baz danych PostgreSQL M. Wygralak

2006

Autor Tytuł pracy Promotor
M. Ludwinowicz Obliczeniowa Teoria Percepcji M. Wygralak