Andrzej Wójtowicz

Aktualna strona: https://ai.wmi.amu.edu.pl/pl/staff/andrzej-wojtowicz/

Andrzej Wójtowicz
stopień naukowy: doktor
stanowisko: adiunkt
e-mail: andre@amu.edu.pl
tel.: 61-829-53-46
adres: ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B4-18


Publikacje:

 1. Szubert, S., Szpurek, D., Wójtowicz, A., Żywica, P., Stukan, M., Sajdak, S., Jabłoński, S., Wicherek, Ł., & Moszyński, R. (2019).
  Performance of Selected Models for Predicting Malignancy in Ovarian Tumors in Relation to the Degree of Diagnostic Uncertainty by Subjective Assessment With Ultrasound.
  Journal of Ultrasound in Medicine.
  doi:10.1002/jum.15178


 2. Dąbrowski, A., Matczak, P., Wójtowicz, A., & Leitner, M. (2018).
  Identification of experimental and control areas for CCTV effectiveness assessment – the issue of spatially aggregated data.
  ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(12), 471.
  doi:10.3390/ijgi7120471 [open access]


 3. Dyczkowski, K., Stachowiak, A., Wójtowicz, A., & Żywica, P. (2018).
  An Uncertainty Aware Medical Diagnosis Support System.
  In J. Medina, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay, I. Perfilieva, B. Bouchon-Meunier & R.R. Yager (Eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications (Communications in Computer and Information Science, Vol. 855, pp. 381-390). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
  doi:10.1007/978-3-319-91479-4_32 [przyjęty artykuł]


 4. Żywica, P., Dyczkowski, K., Wójtowicz, A., Stachowiak, A., Szubert, S., & Moszyński, R. (2016).
  Development of a fuzzy-driven system for ovarian tumor diagnosis.
  Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36(4), 632-643.
  doi:10.1016/j.bbe.2016.08.003 [przyjęty artykuł]


 5. Szubert, S., Wójtowicz, A., Moszyński, R., Żywica, P., Dyczkowski, K., Stachowiak, A., Sajdak, S., Szpurek, D., & Alcázar, J. L. (2016).
  External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers.
  Gynecologic Oncology, 142(3), 490–495.
  doi:10.1016/j.ygyno.2016.06.020 [odpowiedź na list dotyczący walidacji]


 6. Wójtowicz, A., Żywica, P., Stachowiak, A., & Dyczkowski, K. (2016).
  Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling.
  Applied Soft Computing, 47, 424-437.
  doi:10.1016/j.asoc.2016.05.029 [przyjęty artykuł | opis projektu i kod źródłowy]


 7. Stachowiak, A., Dyczkowski, K., Wójtowicz, A., Żywica, P., & Wygralak M. (2016).
  A Bipolar View on Medical Diagnosis in OvaExpert System.
  In T. Andreasen, H. Christiansen, J. Kacprzyk, H. Larsen, G. Pasi, O. Pivert, G. De Tré, A. M. Vila, A. Yazici & S. Zadrożny (Eds.), Flexible Query Answering Systems 2015: Proceedings of the 11th International Conference FQAS 2015, Cracow, Poland, October 26-28, 2015 (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 400, pp. 483-492). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
  doi:10.1007/978-3-319-26154-6_37 [przyjęty artykuł]


 8. Żywica, P., Wójtowicz, A., Stachowiak, A., & Dyczkowski, K. (2015).
  Improving medical decisions under incomplete data using interval–valued fuzzy aggregation.
  In J. M. Alonso, H. Bustince & M. Reformat (Eds.), Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (Advances in Intelligent Systems Research, Vol. 89, pp. 577-584). Amsterdam, Netherlands: Atlantis Press.
  doi:10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.83 [open access]


 9. Wójtowicz, A., Żywica, P., Stachowiak, A., & Dyczkowski, K. (2015).
  Interval-valued aggregation as a tool to improve medical diagnosis.
  In M. Baczyński, B. De Baets & R. Mesiar (Eds.), Proceedings of 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015) (pp. 239-244). Katowice, Poland: University of Silesia.
  [publikacje pokonferencyjne]


 10. Stachowiak, A., Żywica, P., Dyczkowski, K., & Wójtowicz, A. (2015).
  An Interval-Valued Fuzzy Classifier Based on an Uncertainty-Aware Similarity Measure.
  In P. Angelov, K. T. Atanassov, L. Doukovska, M. Hadjiski, V. Jotsov, J. Kacprzyk, N. Kasabov, S. Sotirov, E. Szmidt & S. Zadrożny (Eds.), Intelligent Systems’2014: Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, September 24‐26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Foundations, Theory, Analyses (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 322, pp. 741-752). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
  doi:10.1007/978-3-319-11313-5_65 [przyjęty artykuł]


 11. Dyczkowski, K., Wójtowicz, A., Żywica, P., Stachowiak, A., Moszyński, R., & Szubert, S. (2015).
  An Intelligent System for Computer-Aided Ovarian Tumor Diagnosis.
  In D. Filev, J. Jabłkowski, J. Kacprzyk, M. Krawczak, I. Popchev, L. Rutkowski, V. Sgurev, E. Sotirova, P. Szynkarczyk & S. Zadrożny (Eds.), Intelligent Systems’2014: Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, September 24‐26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 2: Tools, Architectures, Systems, Applications (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 323, pp. 335-344). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
  doi:10.1007/978-3-319-11310-4_29 [przyjęty artykuł]


 12. Moszyński, R., Żywica, P., Wójtowicz, A., Szubert, S., Sajdak, S., Stachowiak, A., Dyczkowski, K., Wygralak, M., & Szpurek, D. (2014).
  Menopausal status strongly influences the utility of predictive models in differential diagnosis of ovarian tumors: An external validation of selected diagnostic tools.
  Ginekologia Polska, 85(12), 892-899.
  doi:10.17772/gp/1879 [open access]


 13. Wójtowicz, A., Żywica, P., Szarzyński, K., Moszyński, R., Szubert, S., Dyczkowski, K., Stachowiak, A., Szpurek, D., & Wygralak, M. (2014).
  Dealing with Uncertainty in Ovarian Tumor Diagnosis.
  In K. T. Atanassov, W. Homenda, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, Z. Nahorski, E. Szmidt & S. Zadrożny (Eds.), Modern Approaches in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications (pp. 151-158). Warszawa, Poland: IBS PAN-SRI PAS.
  [przyjęty artykuł]


 14. Czarnecki, W. M., Szarzyński, K., & Wójtowicz, A. (2014).
  Designing a competition for autonomous robots with a restricted set of sensors with a case study of LEGO NXT.
  Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, 8(1), 76-81.
  doi:10.14313/JAMRIS_1-2014/10 [open access]


Inne:

 1. Szpurek, D., Szubert, S., Moszyński, R., Dyczkowski, K., Żywica, P., Stachowiak, A., Wójtowicz, A., Romaniuk, R., Sajdak. S, & Wygralak, M. (2019).
  The analysis of the accuracy of selected ovarian tumor predictive models according to the degree of uncertainty in subjective assessment.
  10th International Charité Mayo Conference 2019, Berlin, Niemcy, 03-06.04.2019 [abstrakt].


 2. Szpurek, D., Szubert, S., Moszyński, R., Dyczkowski, K., Żywica, P., Stachowiak, A., Wójtowicz, A., Romaniuk, R., Sajdak. S, & Wygralak, M. (2019).
  The external validation of International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) ADNEX model in differential diagnosis of ovarian tumors.
  10th International Charité Mayo Conference 2019, Berlin, Niemcy, 03-06.04.2019 [abstrakt].


 3. Matczak, P., Dąbrowski, A., & Wójtowicz, A. (2018).
  Effectiveness of CCTV Systems in Crime Reduction: A Quasi Experimental Study in Eight Polish Cities.
  XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Kanada, 15-21.07.2018 [abstrakt].


 4. Wójtowicz, A. (2016).
  Timing results for BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) libraries in R.
  Zenodo.
  doi:10.5281/zenodo.57910 [oprogramowanie | zbiór danych].


 5. Dyczkowski, K., Stachowiak, A., Wójtowicz, A., & Żywica, P. (2015).
  A fuzzy cardinality based method to aggregate decisions in IVFS environment.
  The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Rzeszów, Polska, 03-04.12.2015 [abstrakt].


 6. Żywica, P., Wójtowicz, A., Stachowiak, A., & Dyczkowski, K. (2015).
  Improving medical decisions under incomplete data using interval–valued fuzzy aggregation.
  Mathware & Soft Computing Magazine, vol. 22, 2015 [abstrakt].


 7. Szubert, S., Moszyński, R., Dyczkowski, K., Żywica, P., Stachowiak, A., Wójtowicz, A., Sajdak, S., & Szpurek, D. (2015).
  System OvaExpert skutecznie różnicuje guzy jajnika wykorzystując informacje nieprecyzyjne i niepełne – wyniki badań wstępnych.
  XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Łódź, Polska, 03-05.09.2015 [abstrakt].


 8. Moszyński, R., Szubert, S., Żywica, P., Wójtowicz, A., Stachowiak, A., Dyczkowski, K., Wygralak, M., Szpurek, D., & Sajdak, S. (2015).
  PROCA – nowe narzędzie diagnostyczne we wspomaganiu decyzji przedoperacyjnych u kobiet z guzami jajnika.
  XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Łódź, Polska, 03-05.09.2015 [abstrakt].


 9. Moszyński, R., Szubert, S., Żywica, P., Wójtowicz, A., Sajdak, S., Stachowiak, A., Dyczkowski, K., Wygralak, M., & Szpurek, D. (2014).
  External validation of selected predictive models in differential diagnosis of adnexal masses difficult to classify as benign or malignant.
  16th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florencja, Włochy, 05-08.03.2014 [abstrakt].


 10. Wójtowicz, A. (2011).
  Application of the Cyclic Coordinate Descent algorithm in the protein loop closure problem.
  International contest in bioinformatics, International Society for Computational Biology Student Council.
  doi:10.13140/2.1.1898.6249 [artykuł konkursowy | open access].


Granty naukowe:

 • NCN, OPUS 11 (2017).
  Monitoring wizyjny jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości.
  2016/21/B/HS6/01158, wykonawca (konsultant).
 • NCBiR, program Eureka (2014-2015).
  Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych.
  Strona projektu, C2013/1-5/MITSU/3/2014, wykonawca (programista).

Projekty badawcze:

 • MNiSW, Inkubator Innowacyjności; Poznański Park Naukowo-Technologiczny (2014-2015).
  Metody wspomagania decyzji w diagnostyce nowotworów jajników oparte na obliczeniach inteligentnych.
  Strona projektu, 50/DTT/2015, główny wykonawca (inżynier danych).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Microsoft Azure for Research Award (2015, USA).
  Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis.
  Wspólnie z zespołem Zakładu.
 • Wyróżnienie za pracę przedstawioną podczas XXXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (2015, Polska).
  PROCA – nowe narzędzie diagnostyczne we wspomaganiu decyzji przedoperacyjnych u kobiet z guzami jajnika.
  Wspólnie ze współautorami pracy.

Staże i szkolenia:

 • MNiSW; Uniwersytet w Wageningen, Holandia (20.09-03.10.2015).
  Transformation.doc.
  Dwutygodniowy kurs dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką.

Udział w konferencjach:

 1. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Kanada, 15-21.07.2018,
 2. GIS for Safety & Security Management (GIS Ostrava 2018), Ostrawa, Czechy, 21-23.03.2018,
 3. 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015), Katowice, Polska, 07-10.07.2015,
 4. Joint 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association and 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT 2015), Gijón, Hiszpania, 30.06-03.07.2015,
 5. XIX International Conference Medical Informatics and Technologies (MIT 2014), Szczyrk, Polska, 22-24.10.2014,
 6. 7th IEEE International Conference Intelligent Systems (IS’2014), Warszawa, Polska, 24-26.09.2014,
 7. 13th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2014), Warszawa, Polska, 24-26.09.2014,
 8. Joint Meeting of the German Mathematical Society and the Polish Mathematical Society (DMV-PTM 2014), Poznań, Polska, 17-20.09.2014,
 9. 12th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2013), Warszawa, Polska, 11.10.2013,
 10. 4th International Conference on Robotics in Education (RiE 2013), Łódź, Polska, 19-20.09.2013
 11. 12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2013), Zakopane, Polska, 09-13.06.2013,
 12. 11th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2012), Warszawa, Polska, 12.10.2012.

Granty dydaktyczne:

 1. Uzupełnienie materiałów dydaktycznych do przedmiotu Robotyka (DROBUI0) w ramach programu kierunków zamawianych (2015).
 2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu Systemy wbudowane (DSBWLI0) w ramach programu kierunków zamawianych (2015).
  Wspólnie z mgr. M. Prillem.
 3. Uzupełnienie materiałów dydaktycznych do przedmiotu Przetwarzanie obrazów (DPTOUI0) w ramach programu kierunków zamawianych (2014).
 4. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu Robotyka wirtualna (DRWIUI0) w ramach programu kierunków zamawianych (2014).
  Wspólnie z dr. K. Dyczkowskim.

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (2012-2016).