Patryk Żywica

Patryk Żywica
tytuł zawodowy: doktor
stanowisko: adiunkt
dyżury: wtorek 12:00-13:00*
*wymagane umówienie się
adres: ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B4-22
e-mail: bikol@amu.edu.pl
tel.: 61-829-54-17
www:

Tematyka badawcza

 • Obliczenia inteligentne/miękkie
 • Przetwarzanie danych niekompletnych i niepewnych
 • Modelowanie podobieństwa obiektów

Wybrane publikacje

 • P. Żywica. Modelling Medical Uncertainties with Use of Fuzzy Sets and Their Extensions. In J. Medina, M. Ojeda-Aciego, J.L. Verdegay, I. Perfilieva, B. Bouchon-Meunier & R.R. Yager (Eds.), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications. IMPU 2018 (Communications in Computer and Information Science, Vol. 855, pp. 381-390). Springer Cham Switzerland doi:10.1007/978-3-319-91479-4_31. June 11-15, 2018, Cádiz, Spain. [preprint]
 • P. Żywica, K. Basiukajc, I. Couso. Practical Notes on Applying Generalised Stochastic Orderings to the Study of Performance of Classification Algorithms for Low Quality Data. In: Kacprzyk J., Szmidt E., Zadrożny S., Atanassov K., Krawczak M. (Eds.). Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. IWIFSGN 2017, EUSFLAT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 643. pp. 586-599, Springer, Cham 2017. doi:10.1007/978-3-319-66827-7_54 [preprint]
 • P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Wójtowicz, A. Stachowiak, S. Szubert, R. Moszyński. Development of a Fuzzy-Driven System for Ovarian Tumor Diagnosis. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 36(4):632–643, 2016. doi:10.1016/j.bbe.2016.08.003 [preprint]
 • S. Szubert, A. Wójtowicz, R. Moszyński, P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Stachowiak, S. Sajdak, D. Szpurek, J.L. Alcázar. External validation of the IOTA ADNEX model performed by two independent gynecologic centers. Gynecologic Oncology, 142(3):490–495, 2016. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.06.020
 • A. Wójtowicz, P. Żywica, A. Stachowiak, K. Dyczkowski. Solving the problem of incomplete data in medical diagnosis via interval modeling. Applied Soft Computing, 47:424–437, 2016. doi:10.1016/j.asoc.2016.05.029 [preprint | GitHub]
 • P. Żywica, A. Stachowiak, M. Wygralak. An algorithmic study of relative cardinalities for interval-valued fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 294:105-124, 2016. doi:10.1016/j.fss.2015.11.007 [preprint | source code]
 • A. Stachowiak, P. Żywica, K. Dyczkowski, A. Wójtowicz. An Interval-Valued Fuzzy Classifier Based on an Uncertainty-Aware Similarity Measure. In: P. Angelov, K.T. Atanassov, L. Doukovska, M. Hadjiski, V. Jotsov, J. Kacprzyk, N. Kasabov, S. Sotirov, E. Szmidt, S. Zadrożny (Eds.). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 322, pp. 741-752, Springer, Berlin Heidelberg 2015. doi:10.1007/978-3-319-11313-5_65 [preprint]
 • Pozostałe prace

Projekty badawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017 – )
  Kierownik grantu „Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych” (NCN 2016/21/N/ST6/00316)
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny (2014-2015)
  Członek zespołu badawczego realizującego projekt „OvaExpert – inteligentny system diagnostyki raka jajnika” w ramach programu „Inkubator Innowacyjności” (POIG.01.01.03-00-001/08) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013-2016)
  Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym „next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery (MITSU)” realizowanym w ramach inicjatywy Eureka (NCBiR nr C2013/1-5/MITSU/3/2014) [strona projektu]
 • Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (2012-2014)
  Menadżer Innowacji w projekcie „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (POKL.08.01.01-30-314/10-01) [strona projektu]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010-2011)
  Wykonawca w projekcie „Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci (2010-1-PL1-LEO05-11465) [strona projektu | Content Repository]

Nagrody i wyróżnienia

 • 2015 Microsoft Azure for Research Award „Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis, nagroda dla zespołu (Stany Zjednoczone)
 • 2015 European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) student grant (Hiszpania)
 • 2015 Wyróżnienie za referat na XXXII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wspólnie ze współautorami (Polska)
 • 2012 Medal UAM dla najlepszych absolwentów
 • 2011 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 Nagroda „The Best from the Best” firmy Volkswagen (Polska)
 • 2011 Nagroda Rektora pierwszego stopnia (Polska)
 • 2011 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego „za szczególne osiągnięcia związane z edukacją”
 • 2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staże i szkolenia

 • University of Alberta, uczestnictwo w programie Transformation.doc (Edmonton, Kanada, listopad 2015)
 • HFP Consulting, szkolenie „Research Team Management” (Poznań, 11-12 maja 2015)

Dydaktyka: